Про нас

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЧЕНИХ була утворена у 2009 році. За час її
діяльності активістами організації було передано близько 15 тисяч книг (наукова, художня,
публіцистична література) у бібліотеки та провідні виші Запорізької області: Запорізьку обласну
університетну наукову бібліотеку, ЗНУ, ЗНТУ, ЗДМУ та інші. Також  було проведено науково-практичні
конференції за участі ЗОГОВ на базі Класичного приватного університету у 2009-2012 роках.
Наприклад, Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми публічного права”; 11.11.2011
року та інші. Спеціалізується на проведенні освітніх програм, різних видів тестувань та досліджень,
виконує соціальні та екологічні проекти, проводить консультаційну роботу з представниками
громадського сектору. Структура організації налічує 10 членів організації та 34 волонтери. Цільова
група населення: чоловіки, жінки, діти, люди похилого віку.
Основною метою ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЧЕНИХ є представлення та
популяризація сталих, орієнтованих на громади практичних рішень, які забезпечать доступ до
низьковуглецевої енергетики, розширення можливостей, доступ до знань, а також сприяння
зменшенню викидів парникових газів. А також задоволення та захист законних соціальних, творчих,
економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів; сприяння розв`язанню екологічних
проблем області; охороні, збереженню та захисту довкілля; надання допомоги у захисті екологічних
прав та інтересів, сприяння моральному, духовному й культурному виховання молоді; допомога в
формуванні загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;пропаганда
здорового способу життя; сприяння розвитку природоохоронної справи, провадження освітньої,
наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного
громадянського суспільства.